Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmienić, jęsli w ogóle nie czujemy sie za nie odpowiedzialni?

Irvin Yalom

PSYCHOTERAPIA

Terapia indywidualna prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym. Według tego podejścia na życie człowieka (zachowania, emocje, relacje itp.) wpływa przede wszystkim to co jest nieuświadomione. Głównym narzędziem pracy terapeutycznej jest rozmowa, oraz relacja między terapeutą i pacjentem

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

Celem terapii zaburzeń odżywiania jest zmiana dotychczasowych nawyków żywieniowych. Praca nad akceptacją siebie, zmiana myślenia i funkcjonowania psychicznego.

KONSULTACJE

Konsultacja jest pierwszym spotkaniem z psychoterapeutą może prowadzić do rozpoczęcia terapii, lub zakonczyć się na etapie zrozumienia lub diagnozy problemu z którym pacjent się zgłasza.

MEDIACJE

Mediator to osoba, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

WARSZTATY

Od wielu lat pracuję z młodzieżą prowadząc warsztaty z rozwoju seksualnego i edukacji seksualnej. Organizuję różnego rodzaju warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Pracuję między innymi metodą teatru Forum, metoda ta polega na specjalnym stworzeniu scenariusza, który pozwala dokładnie zrozumieć, emocje i konsekwencje zachowań zawartych w treści scenariusza.

Chcesz porozmawiać? Umówić się na wizytę?