Konsultacje

Konsultacja jest pierwszym spotkaniem z psychoterapeutą może prowadzić do rozpoczęcia terapii, lub zakończyć się na etapie zrozumienia lub diagnozy problemu z którym pacjent się zgłasza.

Konsultacje mogą obejmować między innymi:

 • diagnozę zaburzeń seksualnych
 • zrozumienie problemów seksualnych w parze
 • normę i patologie ekspresji seksualnej
 • problemy związane z filozofią i psychologią miłości
 • zdrada
 • rozstanie
 • odrzucenie
 • tematykę związków oraz problemów osób o innej niż heteroseksualna orientacji
 • poradnictwo i edukację dla rodziców w zakresie rozwoju dziecka
 • wspieranie oraz akceptowanie seksualności dziecka
 • wsparcie dla osób pracujących z dziećmi w różnym wieku z zakresu normy i patologii rozwojowej
Pozostałe z oferty

Chcesz porozmawiać? Umówić się na wizytę?